TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2024

Thực hiện quyết định 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2023 – 2024.
Sáng ngày 26/02/2024 trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức thành công buổi ngoại khóa “Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
Buổi ngoại khóa đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tham gia với ba phần chính:
Phần I.Văn nghệ: Các tiết mục do các giáo sinh thực tập biểu diễn.
Phần II. Tiểu phẩm “Vì một ngày mai không tham nhũng” của chi đoàn 11I
Phần III. Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng.
Chương trình mang lại kiến thức bổ ích đồng thời lan tỏa cảm hứng tìm hiểu pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.

Chi tiết tại link:

(37) NGOAI KHOA TUYEN TRUYEN LUAT PHONG CHONG THAM NHUNG 2024 – YouTube

Start Time

12:00 sáng

26 Tháng Hai, 2024

Finish Time

12:00 sáng

27 Tháng Hai, 2024

Event Participants

Chuyển đến thanh công cụ