22
Tháng Tư
demo_image
TỔNG HỢP CÔNG KHAI NĂM 2023
12:00 sáng - 12:00 sáng

1. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023_00012. công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023_0001 2....

22
Tháng Tư
demo_image
TỔNG HỢP CÔNG KHAI NĂM 2022
12:00 sáng - 12:00 sáng

1. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022_0001 2. Công khai KH mua sắm TS công 2022_0001 3. Công khai thực...

22
Tháng Tư
demo_image
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023
12:00 sáng - 12:00 sáng

1. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023_0001

29
Tháng Hai
86809022_132528544920632_3452211347209584640_o (1)
Chuyển đến thanh công cụ