17
Tháng Năm
cropped-logo_nguyenhue.png
Công khai dự toán NSNN năm 2024
12:00 sáng - 12:00 sáng

22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023
12:00 sáng - 12:00 sáng

1. Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023_0001

22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
Công khai KH mua sắm TS công 2022
12:00 sáng - 12:00 sáng

22
Tháng Tư
demo_image
02
Tháng Bảy
ctr
THƯ NGỎ THIẾT BỊ 2023-2024
12:00 sáng - 12:00 sáng

05
Tháng Năm
demo_image
22
Tháng Tư
demo_image
09
Tháng Mười Một
CỔNG TRƯỜNG
CÁC VĂN BẢN – CÔNG VĂN – CHỈ THỊ – TRIỂN KHAI TRONG CÁC THÁNG 9 10 11 NĂM HỌC 2021-2022
12:00 sáng - 12:00 sáng

1.Thống kê điểm đầu vào TS 2021-2022 KH Bồi dưỡng GV về KTĐG – Điều chỉnh

09
Tháng Mười Một
CỔNG TRƯỜNG
09
Tháng Mười Một
CỔNG TRƯỜNG
09
Tháng Mười Một
CỔNG TRƯỜNG
Chuyển đến thanh công cụ